MENNESKER

Det bor ca 7.2 milliarder mennesker i verden av disse er ca 60 millioner på flukt. Totalt sett bor 3.6% av verdens befolkning i et annet land enn de er født. Hvert år dør 3,5 millioner av underernæring. Hvert år dør mellom 50 og 100 millioner av sykdommer vi kan kurere. Majoriteten av de på flukt, ender i flyktningeleire i sine naboland. Den største gruppen av flyktninger er de som flykter fra krig og konflikter, naturkatastrofer og undertrykking. Den andre store gruppen er de som flykter for å skape seg en bedre økonomisk fremtid.

Overskrift

Bilde av syke barn og faktaboks om antall som dør av kurerbare sykdommer, mangel på vann, mangel på medisin, mangel på utdanning osv.

BARN, UTDANNELSE OG ERNÆRING

Det fødes 267 mennesker hvert minutt. Det er ca 57 millioner barn som ikke går på skole i verden i dag. Det dør 18 000 barn  av sult hver dag. Det dør et barn av vold hvert 5 minutt.

DYR. MISHANDLING OG KONSEKVENS

I Norge anmeldes det i overkant av 350 mennesker for dyremishandling hvert år. Det forsvinner ca 100 arter hver dag (inkludert insekter.) 50 milliarder dyr går med til kjøttproduksjon hvert år. De slaktedyrene er også den største enkelte bidragsyteren til økt  CO2 produksjon og videre temperaturøkning.

Overskrift

Bilde av uteligger med faktaboks om narkotika, mishandling i nære relasjoner, menneskehandling osv

NARKOTIKA, KRIMINALITET OG MENNESKEHANDEL

Rusmisbruk koster det norske samfunnet kr 18 milliarder hvert år. Det er mellom 70 og 100 000 rusmisbrukere i Norge i dag. Narkotika er verdens tredje største handelsvare bak våpen og menneskehandel og det selges narkotika for mer enn 2500 milliarder kroner hvert år. Det er ca 20 millioner mennesker som selges som slaver i verden hvert år.

NATUR OG MILJØVERN

Siden 1980 har det smeltet 2.86 millioner kvadratkilometer med is ved polene, eller ca 36% av den totale ismassen. I 2012 var de globale utslippene av klimagasser ca. 53,5 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. I 1970 ble det til sammenlikning sluppet ut ca. 27,5 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. De siste førti årene har verden sluppet ut like mye klimagasser som det ble sluppet ut i hele perioden fra 1750 og fram til 1970. Vi kaster ca 8.8 millioner tonn plast i havet hvert år.

v

Overskrift

Bilde av ku klux klan med faktaboks om ekstremister og fraksjoner

TERRORISME OG EKSTREMISME

Det vanligste terrororganisasjonene vi kjenner til er Al-Qaida , ASALAAnsar al-IslamContrasFalangeKu Klu KlanLysende stiOmega 7Partîya Karkeren KurdîstanRøde Armé-fraksjonen, Taliban, Boko Haram og den Den Islamske Staten. Terrorisme og ekstremisme er at tilfeldige ofre brukes for å skape frykt hos en tredjepart. Siden år 2000 har det vært mer en 61 000 terror angrep og mer en 140 000 er drept.