Foreninger

Vi er en konstellasjon av mange uavhengige konsulentbedrifter. Vi vil bruke vår kompetanse for å belyse de bakenforliggende årsakene til pågående konflikter, kontekst som kan skape nye potensielle konflikter samt hvordan ulike hendelser affekterer de ulike variablene som utgjør humanitær hjelp. Vi hjelper gjerne andre foreninger med tilgang på data og markedsverktøyer, ulike kurs relatert til drift og driftekniske spørsmål, økt kunnskap og kompetanse om kjernen i ulike konflikter samt hjelp med ulike føstelinjefinansieringer.  Gratis selvfølgelig.

Konsulenter

Vi er kontinuerlig på utkikk etter flere dyktige virksomheter som kan være med å bistå i vårt arbeide med å tydeliggjøre, klargjøre, de reele årsakene til at konflikter og katastrofer oppstår. Vi benytter kraftige dataprogrammer som “crawler” internett etter nyheter som kan forklare eller predikere en potensiell situasjon. Så skriver våre konsulenter en abstrakt, dvs en tolkning, over hvilke konsekvenser dette kan ha for land, region eller annet. Denne informasjonen forsøker vi så å videreformidle til de beslutningstakerene som kan nyttiggjøre informasjonen. Våre konsulenter gjør selv foredragene ut mot foreninger/stiftelser eller andre interessegrupper. Videre så bistår konsulentene våre foreninger/stiftelser med kurs innenfor driftsteknikk. Vi tilbyr fri bruk av diverse data og markedsføringsverktøy, og vi tilbyr foreningene/stiftelsene  bistand med iverksettelse av ulike finansieringsløsninger.